Publications

Here will come a list of publications of the insignia group. Under construction.

International publications

Local beekeeper magazines

Denmark

Flemming Vejsnæs & INSIGNIA Konsortiet. Bier til miljøovervågning af pesticidanvendelse. Tidsskrift for Biavl. Januar 2019 (1): 25-25. Danmarks Biavlerforening. Download here. Introducing INSIGNIA-danish beekeeper magazine

 

International talks

Local talks

0 Shares